Szociális Étkeztetés

Életünk során adódhatnak olyan helyzetek - előrehaladott életkor, betegség, szűkös anyagi helyzet - amikor nehézséget jelent a főzés, az ebéd elkészítése.

Az Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően szociális és egészségügyi szempontból rászoruló személyek részére szociális étkeztetést az ellátási területén.

Az étkeztetés célja azoknak a rászorult személyeknek napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt.

Az ellátást igénybe vevők részére, a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának megelőzését szeretnénk segíteni azáltal, hogy változatosabb, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb étrendet kínálunk. Ez hosszabb távon betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető.

A térítési díjak jövedelemhez igazodnak, megállapításuk a hatályos jogszabályokon alapul.

Az étkezés biztosításával javul az igénylő személyek életminősége, biztonságban érezhetik magukat. Emellett kiemelkedő jelentőséggel bír a napi rendszeres személyes találkozás a futárokkal. Ez az idősek, egyedül élők, rászorulók életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd fogadása.

Szerződött Konyháink és szállítási partnereink gondoskodnak arról, hogy ellátottaink – élhessenek a szociális étkeztetés lehetőségével az ellátási területünkön belül. Legyen ez Miskolc, Edelény vagy Tiszaújváros kistérsége. A szolgáltatást igénybevevők így minden nap frissen főzött ételhez juthatnak.

Mivel foglalkozunk?

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. A szociális étkeztetés biztosítása az állam és az önkormányzatok feladatkörébe tartozik. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, akkor részére a szociális étkeztetés keretében, a háziorvos javaslatára - a népkonyhák kivételével - a diétás étkeztetést is biztosítani kell.

Az Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat kedvezményes étkezést biztosít nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, rászorulók részére. Jó minőségű, kétfogásos ebéd házhozszállítása a hét minden napján.

Kizárólag tartalmas, jó minőségű alapanyagokból elkészített ebédet szállítunk ki. Az ételeket minőségi, fém ételhordóban vagy műanyag edényzetben, igényesetén (területenként változó) saját ételhordóban juttatjuk el ellátottjainkhoz..

Kik jogosultak a szociális étkeztetésre? Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre:

1. akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére

2. tartósan vagy átmeneti jelleggel

3. a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.